• CAHAG Conferentie 2015

Programma CAHAG-Conferentie bekend

20 december 2016

Het plenaire programma en de invulling van de parallelsessies en posterdiscussies van de CAHAG Conferentie is inmiddels bekend! U kunt in het programma door...

Lees verder

9e CAHAG Conferentie 19 januari 2017
Alles onder controle?!

CAHAG organiseert één keer per 2 jaar in januari een conferentie. Deze conferentie vindt plaats in de Domus Medica te Utrecht. Op 19 januari 2017 vond de 9e CAHAG conferentie plaats. Deelname aan de conferentie staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma & COPD en de vertaling daarvan voor de praktijk. De afgelopen jaren hebben voornamelijk huisartsen, longartsen, praktijkverpleegkundigen, longverpleegkundigen, kinderlongartsen, verpleegkundig specialisten en onderzoekers de conferentie bezocht. Ook andere eerstelijns zorgverleners met speciale interesse in astma & COPD zijn altijd van harte welkom.

Lustrumviering CAHAGImprovisatietheater "Op Sterk Water"

In 2017 bestaat CAHAG 15 jaar! Daarom sloten we de conferentie af met een feestelijke lustrumviering inclusief buffet, waarvoor alle deelnemers aan de conferentie van harte waren uitgenodigd. De avond werd feestelijk afgesloten door improvisatietheater "Op Sterk Water". Op Sterk Water is sinds de oprichting in 1999 de meest productieve en bekendste ImproCabaretgroep van Nederland. Aan de hand van suggesties uit het publiek bouwde Op Sterk Water ter plekke een onvergetelijke en hilarische cabaretvoorstelling.

Abstracts

Er zijn diverse abstracts ingediend van lopende en afgeronde projecten/praktijkvoorbeelden en onderzoek met verschillende thema's. Deze zijn gepresenteerd tijdens de parallelsessies & posterpresentaties. 

© 2017 CAHAG Conferentie Website: Websteen