• CAHAG Conferentie 2015

Inschrijving CAHAG Conferentie geopend!

13 september 2016

Vanaf nu is het mogelijk om u in te schrijven voor de CAHAG Conferentie. Tevens is het mogelijk om een abstract in te dienen.

Lees verder

9e CAHAG Conferentie 19 januari 2017
Alles onder controle?!

CAHAG organiseert één keer per 2 jaar in januari een conferentie. Deze conferentie vindt plaats in de Domus Medica te Utrecht. Op 19 januari 2017 vindt de 9e CAHAG conferentie plaats. Deelname aan de conferentie staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma & COPD en de vertaling daarvan voor de praktijk. De afgelopen jaren hebben voornamelijk huisartsen, longartsen, praktijkverpleegkundigen, longverpleegkundigen, kinderlongartsen, verpleegkundig specialisten en onderzoekers de conferentie bezocht. Ook andere eerstelijns zorgverleners met speciale interesse in astma & COPD zijn van harte welkom.

Programma

Tijdens de plenaire lezingen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Het meten van de integrale gezondheidstoestand van COPD
  • Astma, COPD en comorbiditeit
  • Patiëntgerichte longzorg
  • Astmacontrole bij kinderen
  • E-Health implementatie, geen sinecure

Daarnaast hebben we professor Hilary Pinnock van de universiteit van Edinburgh bereid gevonden om een presentatie te verzorgen over on-going support bij zelfmanagement. Zij werkt als huisarts en is een zeer enthousiaste spreker met veel ervaring op het gebied van controle, zelfmanagement en E-Health.

Het programma van de parallelsessies is afhankelijk van de ingeleverde abstracts en zal naar verwachting begin december bekend zijn.

Aanmelden

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de CAHAG conferentie op 19 januari 2017.
In 2017 bestaat CAHAG 15 jaar! Dit willen we graag samen met u vieren. Daarom sluiten we de conferentie af met een feestelijke lustrumviering inclusief buffet, waarvoor we alle deelnemers aan de conferentie van harte uitnodigen. De kosten voor deelname bedragen € 125,- p.p. indien u zich aanmeldt voor 1 december 2016. Bij aanmelding na 1 december 2016 betaalt u € 150,-

Abstracts

We nodigen u uit een abstract in te dienen van lopende en afgeronde projecten/praktijkvoorbeelden en onderzoek met verschillende thema's. Deze worden gepresenteerd tijdens de parallelsessies & posterpresentaties. Deelname aan de conferentie is kosteloos indien uw abstract uitgekozen wordt voor een parallelsessie/posterpresentatie. U kunt uw abstract indienen tot uiterlijk 1 november 2016 door het invullen van dit formulier.

© 2016 CAHAG Conferentie Website: Websteen